Успешно окончан пројекат

Додатна информација: УСПЕШНО ОКОНЧАН ПРОЈЕКАТ