Обнова цркве Светог Луке у Витомирици

6801/6000.00

113 % Донирано

$ 6,801.00
Донирано
$ 6,000.00
Циљ
78
Донатора

Пројекат

Успешно окончан пројекат

Додатна информација: УСПЕШНО ОКОНЧАН ПРОЈЕКАТ
Донирајте

Обнова цркве Светог Николе у Призрену

Црква Светог Николе је средњовековна властелинска црква, задужбина Рајка Киризмића. Саграђена је у првој половини 14. века, у призренском насељу ..
  Датум почетка: Dec, 31 2020   Траје до: Feb, 1 2021   Донатора : 57
$ 5,860.00 Скупљено
$ 5,000.00 Циљ